Pomiń nawigację
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamówienia publiczne

Kariera i Praca

DOŁĄCZ DO NAS!

Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza. Poprzez odpowiednią politykę personalną nowi pracownicy mają możliwość optymalnego rozwoju zawodowego.

Kariera i Praca
obrazek

WYNIKI NABORÓW

Zobacz wyniki naborów na stanowiska pracy w PARP.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

JAK WYGLĄDA PROCES PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W PARP?

Przyjmowanie i załatwianie spraw w PARP odbywa się zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • Zgodnie z obowiązującym w PARP obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze pomocniczym kancelarii, a następnie przekazywane do sekretariatu Biura Prezesa oraz pozostałych sekretariatów komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji.
  • Po dokonaniu dekretacji, odpowiednio przez Prezesa PARP, Zastępców Prezesa oraz dyrektorów departamentów/biur, sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi, odpowiedzialnemu za jej załatwienie.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
obrazek

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH PRZEZ PARP

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do instytucji właściwej zgodnie z założeniami Programu, w ramach którego ubiega się o dotację. Szczegóły dotyczące lokalizacji instytucji, do których wnioskodawca składa wniosek określone są w Wytycznych dla Wnioskodawców do poszczególnych programów wdrażanych przez PARP. Wytyczne zamieszczone są na stronie www.parp.gov.pl

 

 

 

SPRAWY POZOSTAŁE KIEROWANE PRZEZ INTERESANTÓW DO PARP

Kancelaria PARP

00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel.: (22) 432 80 80
fax: (22) 432 86 20
(22) 432 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej PARP

Dowiedz się więcej

Informacje o BIP i PARP