Akty prawne związane z działalnością PARP

W dziale zamieszczone zostały akty prawne związane z działalnością PARP. Zostały one podzielone na trzy grupy:

Regulacje ogólne

Akty prawne dotyczące najbardziej ogólnych regulacji, np. Narodowy Plan Rozwoju lub Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Regulacje ogólne

Regulacje dotyczące PARP

Wszelkie akty prawne opisujące ramy w jakich działa PARP.

Regulacje dotyczące PARP

Regulacje programowe

Rozporządzenia opisujące programy pomocowe realizowane przez PARP.

Regulacje programowe