Akty prawne związane z działalnością PARP

W dziale zamieszczone zostały akty prawne związane z działalnością PARP. Zostały one podzielone na trzy grupy:

Regulacje programowe

Rozporządzenia opisujące programy pomocowe realizowane przez PARP.

 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi