Pomiń nawigację

Temat

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2017 r.

Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli Temat/ przedmiot kontroli  Termin przeprowadzenia kontroli/audytu Instytucja Audytowa Audyt Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracownik...

2 stycznia 2017

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2016 r.

Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli Temat/ przedmiot kontroli Termin przeprowadzenia kontroli/audytu Instytucja Audytowa Audyt systemu POWER. 17.02.2016 - 28.10.2016 r. Instytucja Audy...

17 lutego 2016

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola systemowa PO RPW (z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW), przeprowadzona w terminie 08.01.2015- 16.01.2015 r. Mini...

8 stycznia 2015

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2014 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu PO RPW-PT-02/2013 „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2013 dla IP PORPW”. Kontrola od...

18 marca 2014

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2013 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r. Kontrola odbyła się w dniach 05-...

5 września 2013

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2012 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową wraz z kontrolą poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach PORPW. Kontrola odbyła się w dniach 16-20.01.2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regi...

16 stycznia 2012

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2011 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: "Systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej". Kontrola przeprowadzona została w dniach 26.01.-04.02.2011 r. Ministerstwo Ro...

3 października 2011

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2010 r.

Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań: 3.1, 3.3, 4.4, 5.3, 6.1". Kontrola została przeprowadzona w dniach ...

23 czerwca 2010

Kontrole przeprowadzone w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez instytucje lub zewnętrzne organy kontroli w 2009 r.

Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Przestrzeganie procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działania 4.1, 5.3, 5.4 w ramach programu PO IG” kontrola przeprowadzona w dniach 26-3...

26 stycznia 2009