Plan działalności i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej