Pomiń nawigację

Rzecznik Funduszy Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Główne zadania Rzecznika

Rzecznik Funduszy Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 

 • udziela wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w odniesieniu do programów i programów operacyjnych Funduszy Europejskich realizowanych przez PARP;
 • zarządza procesem skarg i wniosków wpływających do PARP.
Główne zadania Rzecznika

Zgłoszenie do Rzecznika

Sprawdź czy RFE może zająć się Twoją sprawą

Zgłoszenie do Rzecznika

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie rozpatruje spraw uregulowanych w trybach przewidzianych przez odrębne przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczących:

 • procedury odwoławczej;
 • prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • prowadzonych postępowań sądowych;
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
 • prowadzonych postępowań prokuratorskich;
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Nie udziela również porad dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

UWAGA! Wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w PARP na trzy sposoby:

ELEKTRONICZNIE

Wypełnij formularz dostępny na stronie: Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP

LISTOWNIE

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP"

Kancelaria PARP czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-16:30.

Zależy nam na sprawnym załatwieniu Państwa sprawy, dlatego w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko zgłaszającego lub nazwę podmiotu;
 • dane do kontaktu;
 • istotne szczegóły dla sprawy.

OSOBIŚCIE

w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:30 po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 432-84-06.

Skontaktuj się z nami