Pomiń nawigację

Zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia

Filtruj

Sortuj

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia - przygotowanie projektu graficznego, skład i opracowanie merytoryczne oraz korekta językowa i redakcja stylistyczna biuletynu, broszury poradnikowej oraz ogólnej broszury programowej.

Utworzono: 02 luty 2023 Data zakończenia: 2023-02-15 16:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Wsparcie prawne dla startupów - szacowanie wartości usługi wsparcia prawnego

Utworzono: 27 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-02-02 16:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Opracowanie pigułek wiedzy dotyczących Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – edycja 2

Utworzono: 27 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-02-06 15:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Wycena sporządzenia analizy testu prywatnego wierzyciela

Utworzono: 25 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-02-03 23:59

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia na wybór Eksperta w zakresie współpracy z Polskim Centrum Akredytacji (PCA)

Utworzono: 24 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-02-03 12:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie kosztów planowych audytów dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz doraźnych audytów usług rozwojowych w ramach zapewniania wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

Utworzono: 23 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-01-27 12:00

Zobacz

Krajowe

Zamówienie jednostkowe nr 11 (HD) do umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT

Utworzono: 12 styczeń 2023

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia pt. Festiwal Innowacyjności.

Utworzono: 10 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-01-18 12:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia na realizację usługi profesjonalnego systemu e-mailingowego

Utworzono: 04 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-01-09 16:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego przygotowania dwóch ekspertyz syntetyzujących wyniki badań branżowych w ramach projektów: Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Utworzono: 04 styczeń 2023 Data zakończenia: 2023-01-12 12:00

Zobacz