Zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia

Filtruj

Sortuj

Bez zastosowania ustawy

Opracowanie opisu standardów świadczenia usług rozwojowych

Utworzono: 27 maj 2020 Data zakończenia: 2020-06-10 12:00

Zobacz

Krajowe

Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla start-upów

Utworzono: 26 maj 2020

Zobacz

Zamówienia publiczne

Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce”

Utworzono: 22 maj 2020 Data zakończenia: 2020-06-01 10:00

Zobacz

Unijne

Przygotowanie składu, opracowanie graficzne, techniczne i językowe publikacji oraz przygotowanie do druku, druk, dostawa i wysyłka publikacji PARP, a także zapis elektroniczny publikacji

Utworzono: 22 maj 2020

Zobacz

Zamówienia publiczne

Dostawa subskrypcji oprogramowania służącego do projektowania graficznego

Utworzono: 21 maj 2020 Data zakończenia: 2020-05-26 14:00

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Przeprowadzenie audytów Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r.

Utworzono: 21 maj 2020 Data zakończenia: 2020-06-04 14:00

Zobacz

Unijne

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT (zamówienie wykonawcze nr 8)

Utworzono: 20 maj 2020

Zobacz

Krajowe

Przeprowadzenie kontroli trwałości projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO RPW w działaniu II.1 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz V.2 (Trasy rowerowe – komponent budowa tras rowerowych)

Utworzono: 19 maj 2020 Data zakończenia: 2020-06-02 16:47

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu 68 audytów podmiotów na terenie całego kraju, podzielonego na 3 obszary zarówno w roku 2020 jak i 68 audytów podmiotów na terenie całego kraju, podzielonego na 3 obszary w roku 2021

Utworzono: 11 maj 2020 Data zakończenia: 2020-05-15 12:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu 150 doraźnych audytów usług rozwojowych oraz 20 doraźnych audytów podmiotów w ramach zapewniania wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

Utworzono: 08 maj 2020 Data zakończenia: 2020-05-15 12:00

Zobacz