Zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia

Filtruj

Sortuj

Bez zastosowania ustawy

Przygotowanie 8 elektronicznych wydań kwartalnego biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Utworzono: 31 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-14 10:48

Zobacz

Krajowe

Badanie sytuacji finansowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby ustalenia zakresu odpowiedzialności z art. 299 kodeksu spółek handlowych

Utworzono: 30 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-19 11:00

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Wykonanie usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich)/opracowań na potrzeby publikacji ewaluacyjnej

Utworzono: 30 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-21 12:00

Zobacz

Krajowe

Przeprowadzenie ewaluacji w wybranych obszarach docelowych wsparcia rozwoju kwalifikacji kadr gospodarki – „SMART SKILLS” (dwie części zamówienia)

Utworzono: 30 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-19 17:26

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Opracowanie algorytmu pozwalającego na ocenę kondycji przedsiębiorstwa

Utworzono: 30 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-22 14:00

Zobacz

Unijne

Promocja projektu SWO, rekrutacja uczestników i zawarcie umów wsparcia oraz przygotowanie pogłębionej diagnozy kondycji przedsiębiorstw (4 części)

Utworzono: 29 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-02-09 15:24

Zobacz

Krajowe

Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących budowy systemu autodiagnostycznego przedsiębiorstw w ramach systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Utworzono: 29 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-26 14:25

Zobacz

Unijne

Świadczenie usług public relations oraz usługi pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie, artykułów w serwisach internetowych, czasu antenowego oraz nawiązanie współpracy z osobami opiniotwórczymi

Utworzono: 29 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-29 12:37

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Weryfikacji baz danych w badaniach branżowych realizowanych w ramach projektów pn. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (część 2)

Utworzono: 29 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-12 12:00

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Wsparcie ekspercko–doradcze w ramach projektu Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Utworzono: 28 grudzień 2020 Data zakończenia: 2021-01-08 12:00

Zobacz