Zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia

Filtruj

Sortuj

Unijne

Wykonanie usługi przeprowadzenia oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach Programu Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu

Utworzono: 21 luty 2020

Zobacz

Unijne

Realizacja dwóch edycji badań jakościowych i ilościowych w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Utworzono: 19 luty 2020

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na organizacji spotkań: 3 branżowych okrągłych stołów oraz 6 regionalnych podsumowań wyników badań w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Utworzono: 19 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-25 08:11

Zobacz

Rozeznanie rynku

Oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia wizyt studyjnych przedstawicieli Zamawiającego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Platform startowych

Utworzono: 18 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-26 12:14

Zobacz

Zamówienia publiczne

Zakup wraz z dostawą stoiska mobilnego

Utworzono: 18 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-24 14:00

Zobacz

Zamówienia publiczne

Zakup powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji informacyjnych i edukacyjnych wraz z ich opracowaniem

Utworzono: 14 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-20 14:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia o charakterze konferencyjno-wystawienniczym dla odbiorców działań PARP - użytkowników Bazy Usług Rozwojowych

Utworzono: 13 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-25 12:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia na realizację materiałów audio – video PARP

Utworzono: 12 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-20 16:00

Zobacz

Rozwój kompetencji

Wsparcie prawne dla start-upów - szacowanie wartości usługi wsparcia prawnego

Utworzono: 12 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-21 14:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia: Wycena kosztów wykonania ekspertyzy w zakresie kosztów przygotowania projektu o Eurogrant oraz analizy i oceny merytorycznej opracowanej Metodologii obliczenia kwoty ryczałtowej w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogra

Utworzono: 11 luty 2020 Data zakończenia: 2020-02-25 23:59

Zobacz