Zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia

Filtruj

Sortuj

Zamówienia publiczne

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR, POPW i POWER” nr p/4/DK/2019 (zamówienie wykonawcze nr 3)

Utworzono: 11 sierpień 2020

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Wsparcie eksperckie – doradztwo w trakcie realizacji badań w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (branże: chemiczna oraz gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja) – pierwsza edycja badań_2

Utworzono: 05 sierpień 2020 Data zakończenia: 2020-08-13 12:00

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Wykonanie prac o charakterze ekspercko-doradczym na potrzeby ewaluacji EFS

Utworzono: 03 sierpień 2020 Data zakończenia: 2020-08-11 13:00

Zobacz

Zamówienia publiczne

Wsparcie eksperckie – doradztwo w trakcie realizacji badań w ramach projektów p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) i Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (BBKL II)

Utworzono: 03 sierpień 2020

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Przygotowanie transkrypcji nagrań webinariów publikowanych na kanale PARP w serwisie YouTube

Utworzono: 31 lipiec 2020 Data zakończenia: 2020-08-06 15:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia badania „Benchmarking Klastrów – edycja 2020”

Utworzono: 31 lipiec 2020 Data zakończenia: 2020-08-14 15:00

Zobacz

Krajowe

Wsparcie dla systemów bezpieczeństwa i wsparcie dla UTM

Utworzono: 30 lipiec 2020 Data zakończenia: 2020-08-10 16:29

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Wsparcie eksperckie – doradztwo w trakcie realizacji badań w ramach projektu p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (branże: chemiczna oraz gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja) – pierwsza edycja badań

Utworzono: 27 lipiec 2020 Data zakończenia: 2020-08-04 16:00

Zobacz

Bez zastosowania ustawy

Ubezpieczenie mienia Zamawiającego od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Zamawiającego

Utworzono: 27 lipiec 2020 Data zakończenia: 2020-08-04 12:00

Zobacz

Rozeznanie rynku

Zaprojektowanie i wykonanie hybrydowej aplikacji mobilnej dla CR MŚP

Utworzono: 24 lipiec 2020 Data zakończenia: 2020-07-30 14:00

Zobacz