Pomiń nawigację

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PARP:

1. przez platformę ePUAP na następujące adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP.

2. poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@parp.gov.pl

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00-16:00 do Kancelarii PARP mieszczącej się przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie na następujących nośnikach danych:

a) Pamięć masowa USB
b) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: wolne miejsce co najmniej 200 kB oraz pozostawienie możliwości zapisu w przypadku płyty CD-RW (otwarta sesja zapisu).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PARP:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES, PAdES, CAdES

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

3. Wielkość dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 10 MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.