Pomiń nawigację

Kontrole udzielania zamówień publicznych przeprowadzane przez PARP

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, PARP na swojej stronie internetowej publikuje informacje o przeprowadzonych przez siebie kontrolach udzielania zamówień publicznych, realizowanych w miejscu realizacji projektu. Jednocześnie, czynności kontrolne w odniesieniu do obszaru zamówień publicznych prowadzone są z uwzględnieniem zapisów wzoru kwestionariusza, o którym mowa w art. 599 cytowanej ustawy. Kwestionariusz ten określa szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli, zakres dokumentów, których PARP może żądać od zamawiającego oraz miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o kontrolach udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanych przez inne instytucje kontrolujące.

Wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych – POWER

Wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych – POIR/POPW

Wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych – FERS 

Kontrole udzielania zamówień publicznych przeprowadzane przez PARP: