Biuletyn Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie informacje wymienione w Ustawie, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne.

W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, 432 71 25
fax (22) 432 86 20, 432 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl

 

Postępowania poniżej 30 000 euro

Rozeznanie rynku


Data publikacji: 14.01.2008 15:41      Data wytworzenia: 14.01.2008 15:41      Data modyfikacji: 08.10.2016 21:25     
Modyfikujący:      Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Karol Demski