Pomiń nawigację

Temat

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: SS/GS/DK_SK/09/23

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: SS/GS/DK_SK/09/23:  Dominika Bądzińska, Warszawa. Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i ...

6 listopada 2023

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów nr ref.: S/DKW_SMiRF/08/23

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów nr ref.: S/DKW_SMiRF/08/23: Zuzanna Packa, Pniewo. Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania okre...

6 listopada 2023

Informacja o wyniku naboru

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462) ogłasza się wynik naboru:   1) Nazwa i adres urzędu: Polska...

18 października 2023

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Młodszy Programista / Programista / Starszy Programista / Główny Programista w Biurze Informatyki nr ref.: MP/P/SP/GP/BI_SRO/06/23.

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Młodszy Programista / Programista / Starszy Programista / Główny Programista w Biurze Informatyki nr ref.: MP/P/SP/GP/BI_SRO/06/23.Rekrutacja została unieważniona z powodu ...

13 października 2023

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: MS/S/DK_SK/09/23.

Unieważnienie rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: MS/S/DK_SK/09/23.Rekrutacja została unieważniona z powodu nie wybrania kandydata.

12 października 2023

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: SS/GS/DWI/07/23

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach nr ref.: SS/GS/DWI/07/23 Konrad Cisak, Warszawa Kandydat w największym stopniu spełni...

2 października 2023

Wyniki naboru na stanowisko Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów (nr ref.: MS/S/DKW_SPWP/07/23): 

Wyniki naboru na stanowisko Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów (nr ref.: MS/S/DKW_SPWP/07/23): Natalia Winiarska, Pruszków. Kandydatka w największym stopniu spełn...

2 października 2023

Wyniki naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa IT w Biurze Informatyki (nr ref.: GS/BI/03/23): 

Wyniki naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa IT w Biurze Informatyki (nr ref.: GS/BI/03/23):  Grzegorz Daniszewski, Warszawa. Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwani...

2 października 2023

Wyniki naboru na stanowisko Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: MS/S/DK_SPA/08/23: 

Wyniki naboru na stanowisko Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli nr ref.: MS/S/DK_SPA/08/23: Sandra Petrzak, Warszawa. Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania okre...

25 września 2023