Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. przygotowanie projektu definicji certyfikatu/akredytacji/standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia usług rozwojowych wraz z kryteriami oceny zgodności oraz udział w spotkaniu, na którym dyskutowany będzie ostateczny kształt definicji certyfikatu/akredytacji/standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych wraz z kryteriami oceny zgodności.
  2. przygotowanie opinii eksperckich na temat istniejących już na rynku certyfikatów/akredytacji/standardów dotyczących wiarygodności świadczenia usług rozwojowych .

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 8 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe pobierz plik

Wzór życiorysu pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik

 


Opublikowano: 01.12.2014 15:21      Utworzono: 01.12.2014 15:21      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Grażyna Czerwińska     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka