Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie minimum 10 artykułów tematycznych, dotyczących zagadnień z obszaru innowacji oraz działań proinnowacyjnych podejmowanych w Polsce i na świecie. Opracowane materiały zostaną udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego.

Termin składania ofert - 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00.

Zaproszenie do składania ofert pobierz plik

Wzór Umowy pobierz plik

Zaproszenie do składania ofert pobierz plik


Opublikowano: 30.10.2014 16:00      Utworzono: 30.10.2014 16:00      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka     Autor dokumentu: Karol Demski