Postępowanie zakończone. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługę polegającą na wykonaniu oraz montaż i demontaż zabudowy powierzchni wystawienniczej ok 20 m2, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem wraz z obsługą w ramach udziału PARP w European Start-up Days towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, 19-20 maja 2016 r., Katowice, Hala Spodek

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: agnieszka_jozefowicz@parp.gov.pl.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 11 maja 2016 r., godz. 15:00.

Zapytania o przedmiot zamówienia udziela Agnieszka Józefowicz-Krakowiak e-mail: agnieszka_jozefowicz@parp.gov.pl

Jednocześnie informuję, iż zaproszenie do składania ofert, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zaproszenia do złożenia ofert.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy VOXEL DISPLAY Sp. z o.o. ul Żegiestowska 3, 50-542 Wrocław, z ceną oferty brutto: 14 206,50zł.


Opublikowano: 09.05.2016 14:47      Utworzono: 09.05.2016 14:47      Poprawiono: 08.06.2018 09:09     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: aneta_zielinska     Autor dokumentu: