Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi badania ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (ze wskazaniem numeru postępowania) i przesłać odpowiednio:
a) pocztą elektroniczną na adres: malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym)
b) w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres: Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DAS ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 6 października 2017 r. do godz. 23:59:59

Informacji na temat realizacji zamówienia udziela Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl, tel. +22 432 71 04.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Evalu Sp. z o.o. z ceną brutto 103 123,20 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 29.09.2017 14:03      Utworzono: 29.09.2017 14:03      Poprawiono: 01.03.2018 14:48     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: