Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie propozycji standardów zarządzania IOB w Polsce. Celem niniejszego zamówienia jest wzmocnienie IOB działających w Polsce poprzez opracowanie propozycji standardów dobrego zarządzania dla grupy ośrodków innowacji.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 20 listopada 2014 r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe pobierz plik

Wzór umowy pobierz plik


Opublikowano: 13.11.2014 15:48      Utworzono: 13.11.2014 15:48      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karol Demski     Autor dokumentu: Karol Demski