PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zapewnienie usług pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco oraz dostawa subskrypcji oprogramowania Cisco Prime Infrastructure”, oznaczenie sprawy: p/1/BI/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia  2019 r. o godz. 11:00

 

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Ogłoszenie o zamówieniu
   ogł o zam.pdfDownload this file (ogł o zam.pdf).pdf868 kB pobierz

 SIWZ
   BZP.zipDownload this file (BZP.zip).zip483 kB pobierz

 Informacja z otwarcia ofert
   info z otwarcia.pdfDownload this file (info z otwarcia.pdf).pdf383 kB pobierz

 Oświadczenie o grupie kapitałowej
   Oświadczenie grup kapitałowa.docxDownload this file (Oświadczenie grup kapitałowa.docx).docx22 kB pobierz
   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejDownload this file (Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej.pdf).pdf614 kB pobierz

Opublikowano: 17.01.2019 11:06           Poprawiono: 08.02.2019 12:20     
Modyfikujący: Iwona Ochman     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: