Zapraszamy do złożenia oferty na ”Zapewnienie usług pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury urządzeń sieciowych firmy Cisco”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: tomasz_swiercz@parp.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2017 r. do godziny 12.00.

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro.

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 06.12.2017 16:13      Utworzono: 06.12.2017 16:13      Poprawiono: 15.12.2017 14:41     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: