PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej”, oznaczenie sprawy: p/86/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 


Opublikowano: 21.11.2018 16:56           Poprawiono: 11.12.2018 12:50     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: