logo PL

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej na „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER” 91/IN(p/48/DK/2017), zamówienie wykonawcze nr 1, wybrano:

a) dla części I zamówienia ofertę złożoną przez:

Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

 1. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław,

 2. Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach

  ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice,

 3. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

  ul. Piekary 19, 61-823 Poznań,

 4. Fundacja Rozwoju Śląska

      ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi 254 226,33 zł.

 

b)  dla części II zamówienia ofertę złożoną przez:

Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

 1. Lubelska Fundacja Rozwoju

  Ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,

 2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

  Ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce,

 3. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

  Ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok,

 4. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

       ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Cena brutto wybranej oferty wynosi 277 857,00 zł

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

 

 


Opublikowano: 13.02.2018 14:26           Poprawiono: 29.06.2018 13:17     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: