parp

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER” nr 91/IN p/48/DK/2017 (zamówienie wykonawcze nr 2) wybrano:

a) dla części I zamówienia - ofertę złożoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:
1.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

2.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
3.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Cena brutto wybranej oferty wynosi 394 545,00 zł.

 

b) dla części II zamówienia ofertę złożoną przez:

Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

Cena brutto wybranej oferty wynosi 323 263,50 zł.

 

 


Opublikowano: 12.03.2018 12:20           Poprawiono: 29.06.2018 13:16     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: