W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie usługi w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), polegającej na udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do platformy LMS (Learning Management System – system zarządzania nauką) w architekturze chmury, w trybie 24h/7dni wraz z usługami towarzyszącymi  - na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

 

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: justyna_nowacka@parp.gov.pl do 30 marca 2018 r. do godziny 12:00, wpisując w temacie wiadomości: „Zakup usługi w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), polegającej na udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do platformy LMS (Learning Management System – system zarządzania nauką) w architekturze chmury, w trybie 24h/7dni wraz z usługami towarzyszącymi  - na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) –wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 23.03.2018 15:02           Poprawiono: 23.03.2018 15:03     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: