W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny jego elementów.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na pośredniczeniu w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych;

2) obsługa PARP w zakresie przygotowywania strategii promocji poszczególnych produktów (zawierających działania kosztowe i bezkosztowe).

Szacowanie wartości zamówienia zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać najpóźniej do 25 stycznia br. do godz. 12:00 na adres: ewa_czarnecka@parp.gov.pl


Opublikowano: 18.01.2018 13:02      Utworzono: 18.01.2018 13:02      Poprawiono: 18.01.2018 13:42     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: