PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla samochodów służbowych PARP" oznaczenie sprawy: P/41/BA/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 10:30

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 13.06.2018 12:07      Utworzono: 12.06.2018 12:02      Poprawiono: 30.07.2018 14:32     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: