W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zakup losowo dobranej próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji”

Zakres zadań oraz formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 5.10.2018 r. do godz. 13:00 na adres e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl oraz monika_sybicka@parp.gov.pl.l, wpisując w temacie wiadomości: „Zakup operatu”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wioletta Skrzypczyńska

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 02.10.2018 12:17      Utworzono: 02.10.2018 12:17      Poprawiono: 02.10.2018 12:17     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: