logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zakup licencji dostępowych do platformy LMS wraz z usługami rozwojowymi”, oznaczenie sprawy: p/125/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 r. o godz. 10:30

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 11:00

 

 

 


Opublikowano: 05.10.2018 12:51           Poprawiono: 23.11.2018 12:26     
Modyfikujący: Mariola Kownacka     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: