Paweł Miernik, Parzniew

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.


Opublikowano: 18.04.2018 10:34      Utworzono: 18.04.2018 10:34      Poprawiono: 18.04.2018 10:34     
Modyfikujący:      Udostępniający: Katarzyna Załęska     Autor dokumentu: