Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z poźn. zm.), informuje, że konkurs na opracowanie projektu scenariusza, scenografii, zagospodarowania wnętrza oraz dekoracji fasady Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2008 w Saragossie został rozstrzygnięty. Pełen tekst ogłoszenia w załączeniu.
 

autor: Edyta Tomikowska

 


Opublikowano: 19.10.2007 13:12      Utworzono: 19.10.2007 13:12      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Maciej Rogulski     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak