Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zamówienie na wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz załączniku (wzór umowy).

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu należy przesłać na adres e-mail: oferty_ba@parp.gov.pl  podając w tytule Oferta na wykonywanie czynności zleconych  w terminie do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


Opublikowano: 13.04.2018 11:20           Poprawiono: 18.04.2018 11:17     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: