Udostępnianie informacji z wymienionych powyżej rejestrów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Opublikowano: 06.05.2010 15:11      Utworzono: 06.05.2010 15:11      Poprawiono: 28.05.2018 13:48     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marek Szwed-Lipiński