Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę opinii eksperckich nt. istniejących na rynku certyfikatów/ akredytacji świadczenia usług rozwojowych.


Wycenę zgodną z załącznikiem prosimy wysłać na adres e-mail: anna_surmak@parp.gov.pl  w terminie do 11.07.2018 r. do godz. 14:00, wpisując w temacie wiadomości: „Opinie eksperckie nt. certyfikatów/akredytacji świadczenia usług rozwojowych – wycena".

 


Opublikowano: 04.07.2018 13:43           Poprawiono: 04.07.2018 13:45     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: