Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064 z późn. zm.) w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 7 wniosków.


Opublikowano: 04.03.2015 15:02      Utworzono: 04.03.2015 15:02      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Grażyna Czerwińska     Autor dokumentu: Grażyna Czerwińska