W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pozakonkursowego pt. Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)[1], finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PARP zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na weryfikacji instytucji certyfikujących/walidujących kwalifikacje niezarejestrowane w ZRK w Bazie Usług Szkoleniowych.

 

[1]  Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza zawierająca kompleksową ofertę usług rozwojowych, tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, szkolenia zawodowe, e-learning itp. finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych. Baza zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.


Opublikowano: 28.06.2018 11:59      Utworzono: 28.06.2018 11:59      Poprawiono: 28.06.2018 11:59     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: