Na podstawie art.6 ust.1 pkt 5, lit.g ustawy o dostępie do informacji publicznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wartość udzielonej przez Agencję pomocy publicznej w 2015 r. wyniosła 57 061 431,57 PLN.*

*Stan na dzień 24.11.2016 r.


Opublikowano: 24.03.2011 11:12      Utworzono: 24.03.2011 11:12      Poprawiono: 07.12.2016 09:08     
Modyfikujący: grazyna_czerwinska     Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Kucharski Marcin