Postępowanie zakończone.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi przenoszenia mebli oraz wyposażenia biurowego pomiędzy pomieszczeniami i kondygnacjami w siedzibie PARP oraz dostawy pudeł przeprowadzkowych.

Ofertę w postaci Załącznika nr 2 należy wysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: oferty_ba@parp.gov.pl  do 15 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

Osobą odpowiedzialną za kontakty w tej sprawie jest Tomasz Kozina, tel. 22 432 86 51, e-mail: tomasz_kozina@parp.gov.pl.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Usługowa „Trager” Grzegorz Klecha
ul. Nadarzyńska 23
05-320 Kobyłka

z ceną brutto: 28,29 zł - cena jednej godziny pracy 1 pracownika fizycznego, 4,92 zł - cena jednego pudła do pakowania, liczba pracowników zatrudnionych na podstawie o pracę na pełny etat podlegających ocenie: 3.


Opublikowano: 11.06.2018 11:59           Poprawiono: 20.06.2018 12:57     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: