Postępowanie zakończone.

Zapraszamy do złożenia ofert na prace polegające na świadczeniu usługi facylitacji w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami MŚP, a placówkami edukacyjnymi (organizacja praktyk i staży).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

 Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

w terminie do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 8.30 z dopiskiem „Oferta w postępowaniu nr p/234/DRK/2018 - usługi facylitacji”, numer postępowania: p/234/DRK/2018.

 


Opublikowano: 27.04.2018 14:15           Poprawiono: 25.05.2018 10:50     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: