W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju” realizowanego w ramach projektu badawczego „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Zakres zadań i formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji do 05.09.2018 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: monika_sybicka@parp.gov.pl i wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl wpisując w temacie wiadomości: „Szacowanie cen usług”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wioletta Skrzypczyńska

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.


Opublikowano: 30.08.2018 11:19           Poprawiono: 30.08.2018 11:21     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: