Postępowanie zakończone.

Na podstawie pkt. VII Zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu o numerze 8/DRK/2018/3/BZU/2018 (EdsADR) Zamawiający odwołuje przedmiotowe Zaproszenie.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej: katarzyna_tuszynska@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):
    Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    ul. Pańska 81/83
    00-834 Warszawa

w terminie do 23 maja 2018 r. do godz. 16:00 z dopiskiem „Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju służące realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Numer postępowania 8/DRK/2018/3/BZU/2018 (EdsADR)”.


Opublikowano: 16.05.2018 13:18           Poprawiono: 17.05.2018 13:35     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: