Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług badawczo-rozwojowych służących realizacji badań ilościowych 2 sektorów/branż w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

  • •dla wersji elektronicznej: katarzyna_tuszynska@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • •dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 14 marca 2018 r. do godz. 16:00 z dopiskiem „Usługi badawczo-rozwojowe służące realizacji badań ilościowych 2 sektorów/branż w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, numer postępowania: p/19/DRK/2018.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 


Opublikowano: 28.02.2018 08:00      Utworzono: 28.02.2018 08:00      Poprawiono: 16.04.2018 08:49     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: