logotypypl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych" oznaczenie sprawy: p/98/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 29.06.2018 14:00           Poprawiono: 10.08.2018 14:38     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: