W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu gry strategicznej dotyczącej procesów tworzenia innowacji na potrzeby uczestników programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

 

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: justyna_nowacka@parp.gov.pl - do 28 marca 2018 r. do godziny 16:00, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa zaprojektowania i przeprowadzenia gry strategicznej dotyczącej procesów tworzenia innowacji na potrzeby uczestników programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)– wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 21.03.2018 13:31           Poprawiono: 21.03.2018 13:31     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: