W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym dotyczącym Rozwoju i utrzymania ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR), Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na„wykonaniu ekspertyzy dotyczącej przeglądu i spisu uprawnień do świadczenia usług rozwojowych (realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, tj. usług szkoleniowych, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, usługi doradztwa, coachingu, mentoringu, e-learningu, egzaminu) w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadanych przez zewnętrzny podmiot.”

 

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wzoru wskazanego w załączonym pliku (tabela na końcu załączonego pliku), proszę wysłać na adres e-mail: edyta_karpinska@parp.gov.pl do dnia 05 kwietnia 2018r. do godziny 17.30, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa wykonania ekspertyzy dotyczącej uznania uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa - wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 28.03.2018 14:34           Poprawiono: 28.03.2018 14:35     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: