PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na zapewnienie kompleksowej i zintegrowanej usługi:
1) wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Lexmark Document Distributor dla 40 urządzeń na okres 12 miesięcy (od dnia 09.11.2018 r. tj. od dnia zakończenia okresu poprzedniego wsparcia technicznego), w tym w ramach wsparcia zapewnienie aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszych wersji,
2) migracji serwerów Lexmark Document Distributor z dwóch instancji na jedną,
3) aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszej wersji kompatybilnej z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami,
na warunkach szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Postępowaniu nadano sygnaturę p/92/BI/2018.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 02.11.2018r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia ofert".

 


Opublikowano: 29.10.2018 09:40      Utworzono: 29.10.2018 09:40      Poprawiono: 21.11.2018 08:50     
Modyfikujący: Michał Kołodziej     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: