PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla startupów" oznaczenie sprawy: 243/DRS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00

 


Opublikowano: 30.05.2018 09:51           Poprawiono: 03.07.2018 17:04     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: