logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji informacyjnych i edukacyjnych wraz z ich opracowaniem” znak sprawy: (p/6/DKM/2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 10:30

 Termin otwarcia ofert upływa w dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 11:15


Opublikowano: 24.01.2019 13:26      Utworzono: 24.01.2019 13:26      Poprawiono: 18.02.2019 12:14     
Modyfikujący: Iwona Ochman     Udostępniający: Iwona Ochman     Autor dokumentu: