logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych oraz opracowanie strategii komunikacji dla poszczególnych produktów PARP", oznaczenie sprawy: p/14/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 15.02.2018 08:37           Poprawiono: 29.06.2018 13:12     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: