Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi opracowania opisu uniwersalnych kompetencji  menadżerskich w ramach planowanego do uruchomienia projektu konkursowego Akademia Menadżera MŚP (Działanie 2.21 POWER).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej: monika_olborska@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 13 marca 2018 r.  z dopiskiem „Usługa opracowania opisu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”, numer postępowania: p/4/DRU/2018.


Opublikowano: 05.03.2018 13:11           Poprawiono: 12.04.2018 10:25     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: