POWERPARPplUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu „Rada Programowa ds. Kompetencji" oznaczenie sprawy: p/136/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 29.06.2018 15:22           Poprawiono: 05.09.2018 14:05     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: