Usługa ekspercka polegająca na przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii określenia kwalifikowalności podatku VAT w projektach POWER 2014-2020 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1.

 

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii określenia kwalifikowalności podatku VAT w projektach.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: iwona_augustynowicz@parp.gov.pl, magdalena_arusztowicz@parp.gov.pl w terminie do dnia 09.03.2018 do godziny 10.00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa ekspercka – przygotowanie wniosku do KIS – wycena”.

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 05.03.2018 15:51           Poprawiono: 05.03.2018 15:51     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: