Postępowanie zakończone.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie gdyż ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z określonymi wymogami powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na adres:

  • dla wersji elektronicznej: marcin_kukla@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem Oferta w postępowaniu nr p/182/DRK/2018 – usługa ekspercka opracowania strategii AMI.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 18.04.2018 11:30           Poprawiono: 17.05.2018 10:09     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: