W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektów konkursowych, których celem jest powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowyc, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu strategii komunikacji oraz przeprowadzeniu dwóch warsztatów dla przedstawicieli PARP i przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: kamila_banasiak@parp.gov.pl, dorota_pyszniak@parp.gov.pl do 8 maja 2018 r. do godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa ekspercka – opracowanie strategii komunikacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 20.04.2018 12:31           Poprawiono: 27.04.2018 13:33     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: